Numatic en MVO

 

Bent u bekend met de inzet van Numatic op MVO-gebied? Binnen de schoonmaakbranche wordt de MVO-lat steeds hoger gelegd. Begrippen als circulair en inclusief ondernemen, biodiversiteit en social return zijn trending topics. Ongeacht er een naam of trend is, het gaat erom dat je, als bedrijf, er van bewust bent hoe je handelt en dat je verantwoordelijk bent voor jouw invloed op de wereld om je heen. Ook bij Numatic kennen we onze verantwoordelijkheid en delen deze graag met u.

Onze Engelse moedermaatschappij zorgt er voor dat de processen, zowel binnen de fabriek in Engeland, als bij de dochterorganisaties conform het MVO-gedachtegoed zijn. Als zelfstandig dochtermaatschappij in de Benelux hebben wij daarbij voor People, Planet en Profit de volgende keuzes gemaakt:

People:

voor onze medewerkers willen wij een TOP-werkgever zijn met ons Happy-programma met aandacht voor iedere persoon, de collega’s, diversiteit, gelijke mogelijkheden voor iedereen, ongeacht huidskleur, ras, religie, etnische afkomst, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.

Daarnaast vinden we een goede relatie met klanten en leveranciers erg belangrijk. Van hen verwachten wij ook dat ze met respect omgaan met hun relaties, van medewerker tot toeleverancier. Samen werken brengt je verder dan alleen.

Numatic signaleert buiten haar eigen onderneming ook de vraag naar meer steun voor goede doelen of activiteiten. Weloverwogen maken we keuzes voor steun in de vorm van geld, producten of persoonlijke inzet.

Planet:

we willen het milieu zo min mogelijk belasten door:
-          jaarlijks milieutargets te bepalen voor recyclen afvalmateriaal, verminderen energie-, water- en
            papierverbruik en deze inzet te delen met medewerkers, relaties en eindgebruikers
-          te voldoen aan de internationale regels van RoSH* / deelname **ICER en ICMMA**
-          het certificaat ISO14001 én ISO9001 te behouden
-          onze aansluiting bij ECMR*** voor het recyclen van oude, niet meer bruikbare, machines

*RoSH: Restriction of Selective Hazardous Substances – cadmium, lood, kwik, zeswaardig chroom,
polybr00m bifenyl (PBB) en polybroom bifenyl ethers (PBDE)
**ICER= International Council for Electronic Equipment Recycling
ICMMA** = International Cleaning Machine Manufacturers Association
*** EMCR = European Cleaning Machines Recycling

Profit:

we hechten waarde aan duurzaamheid én de winst die dit voor betrokken partijen kan opleveren. Niet in de eerste plaats financiële winst maar winst t.a.v. People en Planet. Duurzaamheid betekent producten vervaardigen die door goede kwaliteit langer meegaan en minimaal het milieu belasten. Gebruikers ervaren onze producten als betrouwbaar, een eigenschap waar we best trots op zijn.

Duurzaamheid betekent ook continu producten op mogelijke verbeteringen monitoren. Zo voeren wij een duurzame lijn stofzuigers voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik. Het lage wattageverbruik (620 Watt) levert directe energiebesparing op, de lage stofuitstoot belast het milieu minimaal. Het rendement blijft hoog.

Numatic heeft ervoor gekozen om ook in de professionele schoonmaaktak een positieve beleving in te voeren met het Happy Cleaning concept. Stofzuigers en nu ook schrobzuig- en eenschijfsmachines met het gezicht van de bekende Henry-stofzuiger zorgen voor een smile op het gezicht van schoonmaker en locatiegebruiker of –bezoeker. Hoe fijn is het om met plezier te werken, winst voor schoonmaker en eindgebruiker!