Numatic en MVO

Numatic International zorgt er voor dat haar processen, zowel binnen de fabriek in Engeland, als bij haar dochterorganisaties conform het MVO-gedachtegoed zijn. Numatic International BV neemt, als zelfstandige dochteronderneming in de Benelux, haar verantwoordelijkheid als producent serieus. We maken voor zowel People, als Planet en Profit bewuste keuzes:

People
Voor onze medewerkers willen we een TOP-werkgever zijn. Dit vertaalt zich in een prettige werkplek, aandacht, diversiteit, en gelijke mogelijkheden voor iedereen, ongeacht huidskleur, ras, religie, etnische afkomt, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.

Daarnaast hechten we veel waarde aan een goede relatie met onze klanten en leveranciers. Van hen verwachten wij ook dat ze met respect omgaan met hun relaties, van medewerker tot toeleverancier. Samen werken brengt je verder dan alleen.

Numatic staat midden in de maatschappij. Zij signaleert buiten haar eigen onderneming ook de benodigde steun voor goede doelen of activiteiten. Weloverwogen maken we keuzes voor steun in de vorm van geld, producten of persoonlijke inzet.

Planet
Numatic International BV wil het milieu zo min mogelijk belasten door:

-          de impact van al haar bedrijfsprocessen op het milieu te analyseren

-          vaststellen jaarlijkse milieutargets zoals recyclen afvalmateriaal, verminderen energie-, water- en papierverbruik

-          haar inzet voor minimale milieubelasting te delen met haar medewerkers en relaties

-          te voldoen aan de internationale regels van RoSH

-          het certificaat ISO14001 én ISO9001 te behouden

-          haar proactieve houding in de deelname van ICER en ICMMA** voort te zetten

*RoSH: Restriction of Selective Hazardous Substances – cadmium, lood, kwik, zeswaardig chroom,
  polybr00m bifenyl (PBB) en polybroom bifenyl ethers (PBDE)
**ICER= International Council for Electronic Equipment Recycling
   ICMMA = International Cleaning Machine Manufacturers Association

Profit
Numatic International BV hecht waarde aan duurzaamheid én de winst die dit voor betrokken partijen kan opleveren. Niet in de eerste plaats financiële winst maar winst t.a.v. People en Planet. Duurzaamheid betekent producten vervaardigen die door goede kwaliteit langer meegaan en minimaal het milieu belasten. Gebruikers ervaren onze producten als betrouwbaar, een eigenschap waar we best trots op zijn.

Duurzaamheid betekent ook continu de producten op mogelijke verbeteringen monitoren. Zo staat er inmiddels een Eco-lijn stofzuigers voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik. Het lage wattageverbruik levert directe energiebesparing op. De lage stofuitstoot belast het milieu minimaal. Het rendement blijft echter hoog.

Tot voor kort werd de productkeuze van gebruikers voornamelijk beïnvloed door prijs, opinie van anderen en de doelmatigheid van het product. In de huidige tijd kiest men ook bewust voor deze ‘groene’ producten die ons als mens en onze planeet winst opleveren.