Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Numatic.nl en Numatic.be

Alle informatie die Numatic International BV communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Numatic International BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of door Numatic International BV verzonden e-mails.

Het gebruik van deze site is gratis. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Numatic International BV.

Numatic International BV staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Numatic International BV en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Privacy reglement
Numatic International BV gebruikt de gegevens voor de toepassing die u heeft gekozen. Wij zullen persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken indien dit voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft achtergelaten nodig is.

Voor alle transacties, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gelden de Algemene Voorwaarden van Numatic International BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160402. Een digitaal exemplaar is hier beschikbaar.