Schoonmaken is een vak. Om schoonmakers de juiste technieken aan te leren is een basiscursus een eerste vereiste. En hoe fijn is het om dit met goed materiaal te kunnen doen. Daarom reageerde Numatic positief op het verzoek van Edgar van Engelen (Clear4Clean) en Albert Eijkelenburg (Piecom Cleaning Products) om steun te geven aan 30 schoonmakers in opleiding, in de vorm van Numatic-producten. Edgar van Engelen verzorgt deze basiscursus.

De foto getuigt van de overhandiging door Wim Holleman van Numatic International (r), aan Edgar van Engelen (l). Albert van Eijkelenburg van Piecom, in het midden, verzorgde het contact tussen Numatic en Clear4Clean.