Garantiebeleid

Numatic International BV garandeert de oorspronkelijke koper dat zijn producten geen gebreken vertonen in materiaal en vakmanschap gedurende de hieronder vermelde periode:

Stofzuigers
2 jaar

Homecare stofzuigers: Basic, Next, Compact, Micro, Harry en Parquet
6 jaar motorgarantie
 
Roterende vloerreinigingsmachines
2 jaar

Twintec automatische schrobzuigmachine
2 jaar

Producten voor mop-, compacte, combi- en Servocare-systemen
2 jaar

Losse accessoires en reserveonderdelen
6 maanden
 
Opmerking: Verbruiksartikelen zoals koolborstels, vloerborstels, moppen, batterijen, enz. zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie. Deze artikelen worden geacht vervangen te worden van tijd tot tijd gedurende de normale levensduur van het apparaat.

Voor vervanging van accu’s gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:
0 – 12 maanden: gratis (garantie)
13 – 18 maanden: 50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
19 – 24 maanden: 80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
25 maanden en ouder: 100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
  
a. De garantieperiode gaat in vanaf het aankoopmoment van de goederen.
 
b. Garantievorderingen moeten worden verwerkt via de dealer bij wie de apparatuur is aangeschaft. De dealer zal gedurende de volledige garantievorderingsprocedure met de koper samenwerken en alle noodzakelijke reparaties uitvoeren met behulp van originele Numatic-onderdelen.
 
c. Mocht de oorspronkelijke dealer niet langer beschikbaar zijn om deze verplichtingen na te komen, neem dan contact op met Numatic International BV, inclusief alle gegevens over de vordering en het aankoopbewijs zodat deze garantievordering onverwijld in behandeling kan worden genomen.
 
d. Een garantievordering kan alleen betrekking hebben op het specifieke onderdeel waarvan is aangetoond dat dit in gebreke is en waarvoor vervanging zal worden geleverd, en kan derhalve niet worden uitgebreid tot een vordering met betrekking tot het volledige apparaat.
 
e. Nadat de beschadigde artikelen in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden van Numatic International zijn geretourneerd, zal Numatic International de dealer voorzien van alle vereiste garantieonderdelen die onder de te valideren vordering vallen.
 
f. Garantievorderingen worden niet aanvaard indien zij het gevolg zijn van normale slijtage, verkeerd gebruik of misbruik van welke aard dan ook.
 
g. Om voor vervanging in aanmerking te komen, moet er naar tevredenheid van Numatic International BV afdoende bewijs worden overlegd van de geldigheid van de garantievordering.
 
h. Numatic International BV behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor alle onnodige werkzaamheden die voortvloeien uit een ongeldige garantievordering.
 
i. Het is geen enkel onderdeel van Numatic International BV of de dealers ervan toegestaan om af te wijken van deze garantiebepaling, ook niet op impliciete wijze, tenzij deze wijziging schriftelijk is vastgesteld en het bedrijf hieraan haar goedkeuring heeft gehecht.